Forside - Datakvalitet

Datakvalitet

Borlaug -Rena

Økt synlighet av rutedata

Siden rutedata har blitt og vil bli mer og mer brukt i forskjellige applikasjoner, programmer og andre løsinger så er kvaliteten på dataene viktigere enn noen gang. Derfor har vi satt igang arbeidet med å øke bevistheten hos våre leverandører. Vi jobber nå sammen med Trafikanten for å levere data til fellesprosjektet. Dette arbeidet setter fokus på riktig bruk av holdeplasser, økt oppløsning av holdeplasser og unntak på avganger.

Økt datakvalitet

Holdeplasser

Vi vil sette mer fokus på bruk av koordinater, ID`er og navn for å sikre riktig bruk av holdeplasser innad i et leverandørområde og i grenseflater mellom ulike leverandører. Vi har startet arbeidet med å øke kvaliteten på overgangsholdeplasser og ganglenker. I dette arbeidet vil vi trenge hjelp av dataleverandørene.

Unntak for bevegelige helligdager, skolefri og annet

Vi vil sette større krav til at rutedata innholder unntak for bevegelige helligdager, skolefri og andre planlagte unntak. De reisende har nå en større forventning til at reiseplanleggere viser korrekt informasjon til enhver tid.

 

Bestillingsruter

I distriktene vil fremtidens kollektivtrafikk bli mer basert på bestillingsruter. Idag har vi løsning på plass der dette kan synliggjøres tydelig i reisesvarene. Dette er første omgang løst ved at hele ruten er en bestillingsrute, gi beskjed til NRI så sørger vi for at dette blir registrert. 

Screen Shot 162-2

 

Posisjonering setter krav til høyfrekvente ruter

Bruk av data i mobile løsninger der man lager apper som bruker enhetens posisjoneringsmulighet setter nye krav til at mellomliggende holdeplasser er med i rutedata. Dårlig oppløsning medfører at brukere vil få lange avstander til nærmeste stoppested, de kan få vist stoppesteder på andre siden av fjorder, åser osv. Ta kontakt med NRI for å avklare om vi kan hjelpe til med arbeidet med å øke oppløsningen.

 

Viktig å rapportere om feil og mangler slik at dataene blir så korrekte som mulig.

Teknisk

NRI sin informasjonsdatabase er bygd rundt Microsoft SQL server, med et sett egenutviklede systemer for og vedlikeholde rutedata vi mottar. Disse systemene leser/importerer rutedata i mange forkjellige utvekslingsformat og de konverterer til andre format etter kunders behov. Utveksling av rutedata via XML/WebService er også noe som NRI tilbyr i samarbeid med kunder.

Database

NRIs informasjonsdatabase inneholder ca. 3000 ruter og over 50.000 holdeplasser i Norge og i utlandet. Den inneholder bl.a. en rekke overnattingsbedrifter i Norge og Sverige, samt severdigheter, aktiviteter og turistkontorer. Vår database gir deg en unik mulighet til å markedsføre ditt rute- eller reiselivsprodukt i flere medier.
Alt vi gjør tar utgangspunkt i nettopp vår omfattende informasjonsdatabase. Når ruteselskap først har levert inn ruter til oss, kan vi videre eksportere disse til formater som gjør de tilgjengelige for:
- produksjon av trykte rutetabeller
- søkemotorer på internett, Iphone, Android, og WAP
- billettsystemer
- callsenter
- monitorsystemer

Du trenger med andre ord kun levere rutedataen ett sted!


Her ser du en skisse over dataflyten og behandlingen av rutedata.
Dataflyt
Til venstre er ulike kilder vi mottar data fra idag, vi importerer på det formatet som er best egnet basert på dataleverandørens planverktøy. Dvs. at vi ikke er låst til spesielle formater, men kan importere på det formatet som er best egnet for aktuelt planverktøy. NRI ønsker å benytte det formatet som eksporterer de datatyper som trengs uten at data blir ødelagt pga. snevre dataformater.
I midten er vår database som er sentral, i tillegg har vi nå på plass en sanntidsbase og jobber med å få på plass en avviksmeldingsbase.
Til høyre vises hva vi bruker data til idag og hvilke muligheter som finnes.
Dersom dere ønsker å benytte våre data så kan dere kontakte oss på labs@reiseinfo.no. Vi har planer om å få på plass et API slik at man enklere kan lage løsninger som bruker vår reiseplanlegger og database.

Skriv en kommentar

Rutebok for Norge

Rutebok.no er en demo-versjon som viser hvordan man med data fra rutedatabasen vår kan presentere rutesøk med utfyllende reiseinformasjon på Internett. Nettsiden inneholder gyldige ruter fra vår database og er pr. dato den eneste websiden i Norge som omfatter ruter i hele landet, samt ruter mellom Norge og utlandet. Les mer...

Åpent API

NRI har en database som inneholder all kollektivtrafikk i Norge, samt noe inn og ut av landet. Les mer...