Forside - Innspillskonferanse revidert reiselivsstrategi

Innspillskonferanse revidert reiselivsstrategi

Innspillskonferanse

 

NRI deltok på Nærings- og handelsdepartementets innspillkonferanse for revideringen av Regjeringens reiselivsstrategi. Konferansen var interessent og brakte opp noen punkter vi som jobber med samferdsel bør vite om. Deltakerne var fra reiselivet, dvs. de som tar hånd om turister og bedriftskunder som besøker Norge fra inn- og utland.

Noen av turistnæringens utfordringer med samferdsel er i dag:
Forutsigbarhet er et stort savn. I dag har eksisterende reiseplanleggere som regel rutedata med en begrenset gyldighet. Turistnæringens utfordring ligger i at det tar tid å lage turpakker så de ønsker å starte med dette så tidlig som mulig. Disse turpakkene markedsføres og selges til turister ofte fra høsten av så dersom en buss eller båt slutter å kjøre, eller endrer veldig på avgangene så kan dette resultere i økte utgifter for turoperatøren i og med at man f.eks må legge inn denne transportetappen med taxi eller i verste fall blir nødt til å kansellere turpakken og alle bestillingene. Reiselivsbransjen ønsker at vi har data i reiseplanleggere 12. mnd. frem i tid, MINST.

 

Reiselivsbransjen ønsker seg flere vinteråpne veier og ruter der det er aktuelt å legge til rette for helårsturisme.

 

Generelle nyheter bør kunne presenteres sammen med reiseforslag, spesielt for utenlandske reisende som ikke kjenner norske mediekanaler.

 

Reiseplanleggere må ta bedre hensyn til turisme enn de gjør i dag, dette gjelder både for bil og kollektiv.

 

NRI informerte på møtet om at vi deltar i arbeidet med fellesprosjektet. Arbeidet har gitt NRI muligheten til å øke kvaliteten betydelig, gjelder vasking av holdeplassregister, bruk av holdeplasser i grenseområder mellom ulike dataleverandører mm. NRI leverer data fra følgende fylker: Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark. NRI mottar og kvalitetsjekker også data for resten av fylkene i Norge, men her brukes data fra Trafikanten i fellesprosjektet.

 

NRI har mulighet for bruk av sanntid der dette finnes. Vi gjør dette i dag for alle tog via Jernbaneverkets sanntidsstrøm. Alt ligger nå klart for at vi kan koble på flere sanntidsstrømmer.

NRI har om kort tid API på plass slik at reiselivsbransjen kan lage løsninger som tar i bruk kollektivdata. Det kan lages løsninger som kan gjenbrukes med ulike utvalg av ruter tilpasset reiseliv lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

 

Foredragene fra konferansen kan dere se og lese om her:

http://www.innovasjonnorge.no/Reiseliv/Nyheter/En-strategi-blir-til

 

 

Skriv en kommentar

Rutebok for Norge

Rutebok.no er en demo-versjon som viser hvordan man med data fra rutedatabasen vår kan presentere rutesøk med utfyllende reiseinformasjon på Internett. Nettsiden inneholder gyldige ruter fra vår database og er pr. dato den eneste websiden i Norge som omfatter ruter i hele landet, samt ruter mellom Norge og utlandet. Les mer...

Åpent API

NRI har en database som inneholder all kollektivtrafikk i Norge, samt noe inn og ut av landet. Les mer...