Forside - Åpne data fra nasjonal rutedatabase

Åpne data fra nasjonal rutedatabase

Norsk Reiseinformasjon AS har åpnet for bruk av nasjonale rutedata fra sin database. Vi gjør i første omgang tilgjengelig grunnlagsdata for mellomlagring samt diverse API for ulike oppslag som avgangs- og ankomsttavler, søk på reiser mellom 2 eller flere punkter osv.

NRI har pt. rutedata for hele Norge inkludert alle transportformer. Det jobbes med å bedre kvaliteten på dette kontinuerlig. Ved å åpne opp ønsker vi konstruktive tilbakemeldinger slik at kvaliteten kan løftes ytterlige. Vi har tro på at det vil komme mange spennende tjenester ut av dette.

For en effektiv og sikker tjeneste vil vi at det mellomlagres holdeplass og stoppesteder, dette er data NRI legger ut på ftp-server hver natt etter arbeidsdag. Siden rutedata er veldig dynamiske og endrer seg fortløpende bør det legges opp til at man oppdaterer denne hyppig.

For å finne reiser mellom to punkter, om det er stoppesteder, steder eller koordinater brukes vårt ReST API for holdeplassoppslag eller reiseforslag inkludert sanntid. Våre data oppdateres hver natt etter arbeidsdag og ellers etter behov.

Det er laget et ReST API for infrastruktur, selskaps- og ruteinformasjon dersom det ønskes mer informasjon enn det som gis i svarene fra ovennevnte API eller det ønskes å koble lokale kollektivdata med nasjonal database. Dette er data som må mellomlagres lokalt.

For bruk av data fyll ut skjema så får du dokumentasjon og nøkler tilsendt på mail.

Skriv en kommentar

Rutebok for Norge

Rutebok.no er en demo-versjon som viser hvordan man med data fra rutedatabasen vår kan presentere rutesøk med utfyllende reiseinformasjon på Internett. Nettsiden inneholder gyldige ruter fra vår database og er pr. dato den eneste websiden i Norge som omfatter ruter i hele landet, samt ruter mellom Norge og utlandet. Les mer...

Åpent API

NRI har en database som inneholder all kollektivtrafikk i Norge, samt noe inn og ut av landet. Les mer...