Forside - Norske kollektivdata i Nokia HERE

Norske kollektivdata i Nokia HERE

Nokia0001

Gjennom åpne data fra Rutebok for Norge bruker Nokia Maps norske kollektivdata i deres HERE produkter. Dette gjør det mulig å finne reiser, holdeplasser i nærheten i nye kanaler.

Det vil være mulig å finne avgangstider fra stopesteder i nærheten, planlegge reiser i HERE sine kanaler som pt. er:

  • Windows phone PT App (WP7 og WP8)
  • Symbian PT App
  • S40 enheter (f.eks. Asha)
  • HERE.com (www.here.com)
  • HTML5 m.nokia.com (mobil web app for iOS og Android)

Oppdateringsfrekvens

Nokia laster ned data fra Norsk Reiseinformasjon (NRI) og oppdaterer sin reiseplanlegger en gang pr. uke. For at rutedata skal være komplette i HERE må rutedata sendes til NRI i god tid.

Manglende koordinat

I noen områder vil man se at holdeplassene er plassert feil på kartet, dette skyldes at det ikke finnes koordinat på denne. For slike holdeplasser generer vi koordinater basert på kollektivtrafikk i området. Er det mange holdeplasser i nærheten med koordinater blir den generte koordinaten "god nok" inntill holdeplassen blir riktig koordinatfestet. Dersom holdeplassen ligger i områder som pt. ikke er koordinatfestet, dvs. holdeplassene i nærheten også mangler koordinater så blir den genererte koordinaten "dårlig", men det er den vi må bruke inntill holdeplassen blir riktig koordinatfestet. Det pågår et arbeid hos våre kilder og hos NRI for å rette opp i dette. Det er viktig at holdeplasser blir koordinatfestet på riktig måte, slik at det vil gå litt tid før dette er helt på plass.

Forbedring av rutedata

NRI samler inn rutedata for hele Norge, et omfattende arbeid som krever et godt samarbeid med de ulike kildene. Vi ønsker alle innspill velkommen på måter vi kan jobbe bedre sammen på. Leverandørene som ser feil/mangler i HERE ang. egne data kan ta kontakt med NRI slik at det blir rettet opp.

Ris og ros

Vi setter pris på at du sender en mail til support@reiseinfo.no dersom du har brukt Here og har positive eller nagtive opplevelser. Et skjermbilde med en forklaring vil være et godt utgangspunkt for at vi kan behandle det effektivt.

Skriv en kommentar

Rutebok for Norge

Rutebok.no er en demo-versjon som viser hvordan man med data fra rutedatabasen vår kan presentere rutesøk med utfyllende reiseinformasjon på Internett. Nettsiden inneholder gyldige ruter fra vår database og er pr. dato den eneste websiden i Norge som omfatter ruter i hele landet, samt ruter mellom Norge og utlandet. Les mer...

Åpent API

NRI har en database som inneholder all kollektivtrafikk i Norge, samt noe inn og ut av landet. Les mer...