Forside - Gule Sider lanserer ruteplanlegger for kollektivtransport

Gule Sider lanserer ruteplanlegger for kollektivtransport

Gulesider 001

Gule sider bruker API fra Rutebok for Norge til sin ruteplanlegger for kollektivtransport. Det er mulig å søke kollektivreiser mellom bedrifter, personer, adresser og produkter i Gule sider sine kanaler.

Det vil være mulig å finne kollektivdata i Gule Sider sine kanaler på nett og i App for iPhone og Android. Dette kan du lese mer om her.

Oppdateringsfrekvens

Gule Sider bruker et Live API så de har alltid oppdaterte rutedata. Vi benytter sanntid fra Jernbaneverket for å vise forsinkelser på tog.

Manglende koordinat

I noen områder vil man se at holdeplassene er plassert feil på kartet, dette skyldes at det ikke finnes koordinat på denne. For slike holdeplasser generer vi koordinater basert på kollektivtrafikk i området. Er det mange holdeplasser i nærheten med koordinater blir den generte koordinaten "god nok" inntill holdeplassen blir riktig koordinatfestet. Dersom holdeplassen ligger i områder som pt. ikke er koordinatfestet, dvs. holdeplassene i nærheten også mangler koordinater så blir den den genererte koordinaten "dårlig", men det er den vi må bruke inntill holdeplassen blir riktig koordinatfestet. Det pågår et arbeid hos våre kilder og hos NRI for å rette opp i dette. Det er viktig at holdeplasser blir koordinatfestet på riktig måte, slik at det vil gå litt tid før dette er helt på plass.

Forbedring av rutedata

NRI samler inn rutedata for hele Norge, et omfattende arbeid som krever et godt samarbeid med de ulike kildene. Vi ønsker alle innspill velkommen på måter vi kan jobbe bedre sammen på. Leverandørene som ser feil/mangler i Gule Sider ang. egne data kan ta kontakt med NRI slik at det blir rettet opp.

Ris og ros

Vi setter pris på at du sender en mail til support@reiseinfo.no dersom du har brukt Gule Sider og har positive eller nagtive opplevelser. Et skjermbilde med en forklaring vil være et godt utgangspunkt for at vi kan behandle det effektivt.

Gulesider -002_50

Skriv en kommentar

Rutebok for Norge

Rutebok.no er en demo-versjon som viser hvordan man med data fra rutedatabasen vår kan presentere rutesøk med utfyllende reiseinformasjon på Internett. Nettsiden inneholder gyldige ruter fra vår database og er pr. dato den eneste websiden i Norge som omfatter ruter i hele landet, samt ruter mellom Norge og utlandet. Les mer...

Åpent API

NRI har en database som inneholder all kollektivtrafikk i Norge, samt noe inn og ut av landet. Les mer...