Forside - Nye rutiner for levering og import av rutedata

Nye rutiner for levering og import av rutedata

Frem til nå har alle leverandører av rutedata sendt disse direkte til sin kontaktperson i NRI. Dette har fungert godt, men vi ønsker nå å gjøre innrapporteringen av rutedata og prosessen ved import mer strukturert, effektiv og kontrollert.

Transport

Første del av dette arbeidet var å innføre en standard leveringsadresse for rutedata. Når ruter blir sendt til denne adressen opprettes det automatisk en sak i et program for lagring av data og toveis kommunikasjon. Der kan leverandøren følge importprosessen, gi tilleggsinformasjon og svare på eventuelle spørsmål om det skulle dukke opp problemer. Slik kan vi bedre lære av- og om hverandre og enklere luke bort feil og mangler.
Den vanlige kontakten for leverandøren av rutedata vil få et varsel om at rutene er levert og umiddelbart starte importen av dem, men også alle andre i NRI kan se om- og når arbeidet blir påbegynt og avsluttet. Så hvis den faste kontakten på NRI av en eller annen grunn ikke kan utføre oppgaven innen rimelig tid, vil noen andre i produksjonsavdelingen gjøre det. Dette sikrer rask delegering og import ved fravær. Den nye rutinen er allerede tatt i bruk og fungerer svært bra.

Det vi gjør i tillegg – som det arbeides med i skrivende stund – er å sikre at all nødvendig informasjon er tilgjengelig for den som eventuelt må vikariere for den faste kontakten og importere datasettet. En del av denne informasjonen vil man få gjennom nevnte program for toveis kommunikasjon. Det kan også brukes som et bibliotek eller arkiv både for leverandør og mottager, inkludert den som eventuelt vikarierer for personen som vanligvis leverer rutedata. Men vi lager også en mal som inneholder detaljert informasjon om alle leverandører og rutedata, da det ofte forekommer spesielle hensyn som må tas under import av de forskjellige datasettene. Målet er å sikre at hvem som helst i NRI sin produksjonsavdeling – også forholdsvis nye ansatte – skal kunne importere alle rutedata fra hver eneste leverandører på en 100 % tilfredsstillende måte, uten å måtte konsultere kollegaer eller be dataleverandør om informasjon som denne allerede har gitt til NRI. Oppgaven går stort sett ut på å samle, strukturere og gjennomgå eksisterende informasjon og verktøy, så vi er straks i mål med dette arbeidet også.

Skriv en kommentar

Rutebok for Norge

Rutebok.no er en demo-versjon som viser hvordan man med data fra rutedatabasen vår kan presentere rutesøk med utfyllende reiseinformasjon på Internett. Nettsiden inneholder gyldige ruter fra vår database og er pr. dato den eneste websiden i Norge som omfatter ruter i hele landet, samt ruter mellom Norge og utlandet. Les mer...

Åpent API

NRI har en database som inneholder all kollektivtrafikk i Norge, samt noe inn og ut av landet. Les mer...