Forside - NRI er samarbeidspartner på hack4no

NRI er samarbeidspartner på hack4no

Travelhack16stor

Vi er som vanlig representert på Kartverket og Difi sin store hackathon, med både data og hjelpsomme ansatte. Har du en ide som helt eller delvis baseres på våre åpne nasjonale rutedata? Da er du velkommen til å ta kontakt for informasjon og forhåndstilgang.

Våre data er tilgjengelige i ReST-API og som rådata. De inneholder all kollektivtrafikk i Norge med buss, båt, ferje, tog, trikk, bane og fly, samt direkteruter til utlandet. Materialet har detaljinformasjon om holdeplasser og stoppunkt. Eksempler på bruk finner du i en del av de øvrige artiklene på denne websiden. For dokumentasjon, se NRI-format, Hafas ReST API og Hafas Open API ReST Proxy.

Norgesruter sine apper og PC-løsning – produsert i 2015 av Robert Sasak – viser hva som er mulig å få til uten andre store ressurser enn den som sitter i hodet. Ellers brukes våre data både på infoskjermer, terminaler og i navigasjonssystemer, alene eller som del av en større helhet. Gule sider - som inneholder flere forskjellige typer data - er et eksempel på det siste.

For dem som vil kombinere våre data med andre datasett, finnes det et interessant utvalg på #hack4no. I så måte kan det også nevnes at "Samferdsel" er ett av tre tema for årets konkurranse, sammen med "Geodata" og "Kultur". For temaet "Samferdsel" kan våre data danne selve grunnlaget for produktet som blir skapt, men også for de to andre kan de ha en nytteverdi, i form av transportinformasjon til geografiske koordinater og kulturelle institusjoner.

Vi er spent på hva som blir det neste mediet for våre data. Det mest åpenbare er vel klokker eller briller, men med den raske utviklingen for «Internet of things» er ikke det noen selvfølge. Det kan nesten like gjerne bli et kjøleskap eller et speil – eller noe som vi i vår villeste fantasi aldri ville klare å gjette. Kanskje vil vi få et svar i løpet av #hack4no 2016?

Skriv en kommentar

Rutebok for Norge

Rutebok.no er en demo-versjon som viser hvordan man med data fra rutedatabasen vår kan presentere rutesøk med utfyllende reiseinformasjon på Internett. Nettsiden inneholder gyldige ruter fra vår database og er pr. dato den eneste websiden i Norge som omfatter ruter i hele landet, samt ruter mellom Norge og utlandet. Les mer...

Åpent API

NRI har en database som inneholder all kollektivtrafikk i Norge, samt noe inn og ut av landet. Les mer...