Forside - Entur AS overtar Norsk Reiseinformasjon AS sine oppgaver fra 1. april 2017

Entur AS overtar Norsk Reiseinformasjon AS sine oppgaver fra 1. april 2017

Entur

Norsk Reiseinformasjon AS (NRI) sine avdelinger for utvikling og produksjon er fra nevnte dato en del av Entur AS. De fleste av NRIs ansatte har allerede flyttet inn i Enturs lokaler i Schweigaards gate 23. Websiden er www.Entur.org.

Entur AS ble etablert 15. oktober 2016, for å samle kompetanse for utføring av tjenester som gjør det enkelt å planlegge, sammenligne og kjøpe sømløse reiser på tvers av alle kollektivoperatører i Norge. Grunnstammen i firmaet består av NSBs tidligere avdeling for salgs- og billettløsninger. NRI sin virksomhet er nå overført Entur AS gjennom en virksomhetsoverdragelse. Entur AS har også overtatt prosjektet Nasjonal Reiseplanlegger. Alle NRI sine ansatte flyttes til Entur AS, med unntak av Helge Wiklund og daglig leder Jostein Jøndal.

Skriv en kommentar

Rutebok for Norge

Rutebok.no er en demo-versjon som viser hvordan man med data fra rutedatabasen vår kan presentere rutesøk med utfyllende reiseinformasjon på Internett. Nettsiden inneholder gyldige ruter fra vår database og er pr. dato den eneste websiden i Norge som omfatter ruter i hele landet, samt ruter mellom Norge og utlandet. Les mer...

Åpent API

NRI har en database som inneholder all kollektivtrafikk i Norge, samt noe inn og ut av landet. Les mer...