Forside - Rutebok_for_Norge

Rutebok.no er en demo-versjon som viser hvordan man med data fra rutedatabasen vår kan presentere rutesøk med utfyllende reiseinformasjon på Internett. Nettsiden inneholder gyldige data fra vår rutedatabase og omfatter ruter i hele landet, samt ruter mellom Norge og utlandet. Man kan søke reiseruter som går på tvers av fylkesgrenser, og reiseforslagene vil kunne kombinere ulike transportmidler.

Til tross for at Rutebok.no skal inneholde gyldige ruter fra vår database, er den som nevnt kun en demoversjon. NRI kan med andre ord ikke holdes ansvarlig for eventuelle feil i databasen.

Våre data er frigjort gjennom ulike API. Det vil si at ulike aktører gratis kan bruke våre data til å lage sine egne løsninger for å presentere kollektivtransport gjennom egne brukergrensesnitt på Internett, på mobiltelefon, monitor, i trykte media og annet.

Rutebok for Norge

Rutebok.no er en demo-versjon som viser hvordan man med data fra rutedatabasen vår kan presentere rutesøk med utfyllende reiseinformasjon på Internett. Nettsiden inneholder gyldige ruter fra vår database og er pr. dato den eneste websiden i Norge som omfatter ruter i hele landet, samt ruter mellom Norge og utlandet. Les mer...

Åpent API

NRI har en database som inneholder all kollektivtrafikk i Norge, samt noe inn og ut av landet. Les mer...