Forside - Historie

Fra blytyper til høyteknologi

1869 Den første utgaven av Rutebok for Norge kommer ut under navnet "Norges Communicationer eller Reiseblad", grunnlagt av Albert Camermeyer, og med et omfang på 2 sider i avisformat.
1880 Ruteboken kommer nå ut en gang i uken. De første forandringer av presentasjonsform og format ser dagens lys.
1882 For første gang tas hestesporvogn i Christiania inn i Norges Reiseblad, som nå inneholder hele tre hurtiggående diligenceruter.
1909 Den første bilruten dukker opp i Ruteboken, og i 1915 blir bilrutene samlet i egen avdeling.
1915 Ruteboken opptas i "Statsbanenes Rutebok", og navnet endres fra Norges Reiseblad til Rutebok for Norge. Takstavdelingen skilles ut i eget hefte, og formatet skiftes ut for siste gang på mange år.
1929 Den første flyruten er med.
1942 Ruteboken kommer med egen avdeling for bilferjer.
1943 Ruteboken går over fra 14-daglige utgaver til 15 utgaver i året.
1947 Samferdselsdepartementet innfører "Kunngjøringsplikten", dvs. at alle skips- og bilruter som har rett til offentlig person- og godsbefordring er averteringspliktige.
1961 Nytt skjematisk kart med rutetabellnummer for de viktigste rundturene inkluderes i boken.
1969 Ruteboken fyller 100 år. Jubileumsutgaven kommer i nytt format (A4).
1972 Kartverket i Rutebok for Norge kommer i farger.
1979 Datateknikken erstatter blysatsen.
1988 Rutetabellene blir produsert og rettet på PC'er i et spesialutviklet dataprogram (PC ruter).
1991 Norsk Reiseinformasjon AS overtar produktet Rutebok for Norge i mai -91 etter Centraltrykkeriet.
1992 Septemberutgaven kommer med nye og forbedrede ruteoppsett, med 4-fargers digitale kommunikasjonskart, og i nytt design.
1993 Demoversjonen av PC-versjonen vises for publikum på Reiselivsmessen i januar 1993.
1994 Ruteboken fyller 125 år. I forbindelse med jubileet mottar alle abonnentene en faksimile av førsteutgaven. I slutten av året utgis en egen jubileumsbok som gir en oversikt over de viktigste endringer i nordmenns reisemønster i Norge de siste 125 år. I slutten av november lanseres PC-versjonen av Rutebok for Norge.
1995 Nye og forbedrede versjoner av PC-versjonen kommer fortløpende. Samtlige trafikkselskap vil få tilbudt gratis en Redigeringsmodul for produksjon av egne rutehefter, og som vil forenkle oppdateringen av ruter mellom selskapene og NRI.
1996 PC versjonen, som nå inneholder en takstmodul, er ferdig. Året benyttes til å oppdatere takster samt distribuere registreringsprogrammet Reggi ut til kundene våre.
1997 NRI utvider sine forretningsområder. Produksjon av rutehefter og rutefoldere for transportselskaper blir etablert som et satsningsområde. Samtidig ruster selskapet opp salgs- og produksjonsressursene.
1998 PC versjonen er nå solgt inn til de aller fleste reisebyråer i Norge, NSB og Forsvaret. Det er 1500 brukere av systemet. Internettløsningen ble installert hos Østfold Fylkeskommune og NOR-WAY Bussekspress AS.
1999 Internettversjonen av RfN er levert i Sogn og Fjordane, og produksjon av rutehefter for kunder vokser. Annonsesalg og salg av reklame på buss er i ferd med å bli en omfattende del av våre tjenester.
2000 Et forandringes år for NRI. Vi får en rekke nye kunder på de fleste områdene våre. Fler og fler trafikkselskaper ser nå nytten og økonomien i våre kosepter rundt internett, rutehefteproduksjon, distribusjon og reklamesalg. Denne økningen i oppdrag stiller enda større krav til vår organisasjon såvel som til våre verktøy. Det ansettes flere dyktige medarbeidere slik at både kompetanse og verktøy skal møte våre kunders krav og forventinger.
2002 Vi starter med magasinproduksjon. I samarbeid med publishingbyrået Brand Publishing produseres  UNDERVEIS, ombordmagasinet til NOR-WAY Bussekspress.
2003 NRI går på nett! www.rutebok.no blir lansert på Reiselivsmessen. Andre nyheter dette året, er at NRI blir leverandør av rutesøk på SMS. Det blir også utviklet et generelt system for import og eksport av rutedata, samt at vi starter levering av rutedata til elektroniske billettsystemer.
2005 Det blir foretatt gjennomsnittlig 310.000 konkrete rutesøk pr. måned gjennom søkemotorer levert av NRI! Året er også starten for NRI som totalleverandør av ombordmagasin. Totalt 7 utgaver leveres til NOR-WAY Bussekspress og TIMEkspressen.
2011 Reduserer kommersiell aktivitet og starter arbeidet med en komplett nasjonal rutedatabase. Gjennom et samarbeid mellom de lokale leverandørene og NRI økes kvaliteten på rutedata.

2012 Starter testing med åpne data og frigjør rådata og API ved årsskiftet 2012/2013.

2013 Ny og skjerpet kunngjøringsplikt gjeldende fra 1. mai. NRI er ansvarlig for innsamling og kvalitetskontroll av data frem til nytt nasjonalt databaseselskap er etablert.

2017 Virksomheten til Norsk Reiseinformasjon AS ble overført til Entur AS den 1. april.

Rutebok for Norge

Rutebok.no er en demo-versjon som viser hvordan man med data fra rutedatabasen vår kan presentere rutesøk med utfyllende reiseinformasjon på Internett. Nettsiden inneholder gyldige ruter fra vår database og er pr. dato den eneste websiden i Norge som omfatter ruter i hele landet, samt ruter mellom Norge og utlandet. Les mer...

Åpent API

NRI har en database som inneholder all kollektivtrafikk i Norge, samt noe inn og ut av landet. Les mer...