Forside - Kontakt

Norsk Reiseinformasjon AS
Jernbanetorget 4A, 0154 Oslo

Telefon: (+47) 22 47 73 40
Telefaks: (+47) 22 47 73 69

Epost: nri@reiseinfo.no

Tekniske spørsmål: brede.dammen@entur.org

Levering av ruter: rutedata@reiseinfo.no

Administrasjon
48404 Jostein Jøndal
Administrerende direktør
Telefon: 916 39 338
jostein@reiseinfo.no

 

Rutebok for Norge

Rutebok.no er en demo-versjon som viser hvordan man med data fra rutedatabasen vår kan presentere rutesøk med utfyllende reiseinformasjon på Internett. Nettsiden inneholder gyldige ruter fra vår database og er pr. dato den eneste websiden i Norge som omfatter ruter i hele landet, samt ruter mellom Norge og utlandet. Les mer...

Åpent API

NRI har en database som inneholder all kollektivtrafikk i Norge, samt noe inn og ut av landet. Les mer...