Forside - Kunngjøringsplikten

Ny kunngjøringsplikt setter større krav til datainnhold, leveringsfrister og varighet enn tidligere. For detaljer, les «Håndbok V820 Nasjonale rutedata».

Rutedata skal til enhver tid være gyldige minst 3 måneder frem i tid. Videre skal NRI ha en måned på seg til å sjekke, kvalitetssikre og eventuelt be om å få tilsendt nye data. Det vil si at rutedata ved overføring skal være gyldige i minst 4 måneder.

Rutedata – inkludert endringer – skal sendes uoppfordret, så hver enkelt leverandør må lage rutiner på dette. Inntil nytt nasjonalt selskap er etablert skal rutedata sendes til NRI AS.

Du kan lese mer om frister og krav til rutedata her og metode for levering her.

Rutebok for Norge

Rutebok.no er en demo-versjon som viser hvordan man med data fra rutedatabasen vår kan presentere rutesøk med utfyllende reiseinformasjon på Internett. Nettsiden inneholder gyldige ruter fra vår database og er pr. dato den eneste websiden i Norge som omfatter ruter i hele landet, samt ruter mellom Norge og utlandet. Les mer...

Åpent API

NRI har en database som inneholder all kollektivtrafikk i Norge, samt noe inn og ut av landet. Les mer...